Aşamalı Seminer Programı

I. AŞAMA

TEFSİR I

Mekke dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak mealden okunmakta ve eğitimci tarafından açıklamalar yapılmaktadır.

İSLAM TARİHİ I

Hz.Âdem’den (as) Hz.Muhammed’e (sas) kadarki peygamberler tarihi süreci kronolojik olarak sunulmaktadır.

AKAİD

İslam inancının temel esasları sunulmaktadır.

HADİS I

İmam Nevevi’nin Riyazü’s- Salihin adlı eserinden iman, ibadet ve ahlakla ilgili seçme hadisler eğitimcinin açıklamaları eşliğinde okunmaktadır.

KUR'AN-I KERİM

Harf mahreçleri ve Tecvid kuralları uygulanmakta ve seri okuyuş seviyesine getirmektedir.Ayrıca kısa sureler hatasız olarak ezberletilmektedir.

 

II. AŞAMA

TEFSİR II

Medine dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak mealden okunmakta ve eğitimci tarafından açıklamalar yapılmaktadır.

İSLAM TARİHİ II (SİYER)

Hz.Muhammed’in  (sas) doğumundan hicrete kadar olan (Mekke Dönemi) anlatılmaktadır.

FIKIH I

Asli deliller (kitap, sünnet,icma,kıyas)ve ef’al-i mükellefin hakkında kısa bilgi verildikten sonra temizlik,namaz,oruç ve hac konuları işlenmektedir.

HADİS II

İmam Nevevi’nin Riyazü’s Salihin adlı eserinden, insanlar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda seçme hadisler, eğitimcinin açıklamaları eşliğinde okunmaktadır.

KUR'AN-I KERİM

Harf mahreçleri ve Tecvid kuralları uygulanmakta ve seri okuyuş seviyesine getirmektedir.Ayrıca kısa sureler hatasız olarak ezberletilmektedir.

 

III. AŞAMA

TEFSİR III

Medine dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak mealden okunmakta ve eğitimci tarafından açıklamalar yapılmaktadır.

İSLAM TARİHİ III (SİYER)

Hz.Muhammed’in (sas) hicretinden vefatına kadarki dönem (Medine Dönemi) anlatılmaktadır.

FIKIH II

Zekât ve aile hukuku konuları ana hatlarıyla işlenmektedir.

TEBLİĞ VE DAVET

Bilinçli bireylerin, dini tebliğ çerçevesindeki sorumlulukları ve bunları yerine getirme üslup ve yöntemleri ele alınmaktadır.