Gençlik Programımızın başlıklarından Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği çalışması, lise düzeyindeki kız-erkek öğrencilere yöneliktir. Toplam 20 hafta olarak  planlanan program; donanım, ağ, siber güvenliğe giriş vb. ile günlük hayatta bilgisayar kullanırken bilinmesi gereken bilgi ve becerilerin edinilmesini hedeflemektedir.

Çalışmamızda toplam üç senede sırasıyla; birinci yıl; giriş düzeyinde donanım, işletim sistemleri, sistem kurulumları, yazılımlar ve güvenliğe giriş, ikinci yıl; Kali Linux ve güvenlik yazılımlarını kullanma, üçüncü yıl ise; Python dili, güvenlik yazılımı geliştirme ve bilgisayar sistemleri güvenliği konuları üzerine eğitimler gerçekleştirilecektir.

Teorik olarak öğrenilen bilgileri pratikte de uygulamayı hedefleyen Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği programı okul döneminde olup, her Cumartesi günü yarım gün şeklinde gerçekleşmektedir.

Başvuru için tıklayınız.