PROGRAMLARIMIZ

Ev Okulu Programı

İlkokul 3. ve 4. Sınıf çağındaki öğrencilerimize dönük ev okulu çalışmamız Kur’an-ı Kerim’i doğru okumayı ve temel düzeyde dini bilgiler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla cumartesi günleri (4 saat olarak)vakıf merkezinde yürütülmektedir.

Arzu eden velilerimiz yeterli sayıda (7-12) öğrenci ile grup oluşturduklarında evlere de öğretmen gönderilerek derslerin evlerde yapılması sağlanabilmektedir.

Ev okulu çalışması iki yaz ve iki kış olmak üzere dört dönem (iki yılda) tamamlanmaktadır. Öğrencimizin 3./4. Sınıfa geçtiği yılın yaz aylarında 5 hafta (25 gün) olarak hazırlık aşaması okutulmaktadır. Hazırlık aşamasını takip eden kış 30 hafta; hafta sonu 1. Aşama, takip eden sene yaz ve kış dönemlerinde diğer aşamaları tamamlayarak ev okulu çalışması bitirilmektedir.  Her hafta pdr uzmanımız tarafından gözlemlenen çocuklara ihtiyaç duyulduğunda destek sağlanmaktadır.

KATILIM YAŞI: İlkokul 3. Sınıfa geçmiş öğrenciler

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ:          

  • Ses Temelli Elif-Ba İle Kur’an-ı Kerim Öğretimi                   
  • Uygulamalı 5 Vakit Namaz Eğitimi   
  • Temel Düzeyde İlmihal , Siyer , Ahlak Eğitimi     
  • Aşamalara Göre Beceri Eğitimi      
  • Sosyal Etkinlikler
 
Sosyal medya hesabımız için TIKLAYINIZ
 
Katılmak ya da Gönüllü olmak için TIKLAYINIZ

İzcilik Programı

Vakfımıza bağlı Şafak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü 2013 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Kulübümüzün kuruluşundan önceki izcilik faaliyetleri Takım Yıldızı G.S. ve izcilik Kulübüne bağlı olarak 2008- 2013 yılları arasında yapılmıştır. İzcilik Çalışmalarımızın temel amacı topluma ahlaklı, bilgili, özgüvenli bireyler yetiştirmektir. Vakfımızın tüm çalışmaları bu minvalde ‘’İyi İnsan İyi Müslüman’’ şiarını gerçekleştirme gayretiyle yapılmaktadır.

İzcilik; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen; herkese açık; gönüllülük esasına dayalı, eğitim amaçlı bir gençlik hareketidir. İzcilik üniforma ile yapılmaktadır. Kulübümüz Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Ortaokul düzeyindeki çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda; Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Temel İzcilik, Ok ve Tüfek atıcılığı, Musiki, Drama, İlkyardım, Temel Becerilere dönük dikiş, ütü, aşçılık vb çalışmalar,  Kültürel, Meslek ve Adab Gezileri, Kış ve Yaz Kampları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

İzcilerimiz, 4. sınıfı bitirmiş öğrenciler çalışmamıza kayıt olabilmekte üniversite dönemine kadar İzcilik çalışmalarına devam edebilmektedirler. 18 yaşına girdiklerinde Kulüp Yönetimi tarafından uygun görülmeleri halinde İzci Lideri olarak faaliyetlere devam edebilmektedirler.

Etkinliklerimiz, Okul dönemi içerisinde olup her cumartesi günü yarım gün şeklinde gerçekleşmektedir. Sene içerisinde birer gecelik ve yazın beş gecelik yaz kampımızla izcilerimiz sene içerisinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri yaparak ve yaşayarak öğrenebilme şansı bulmaktadırlar.

Detaylı bilgi için izciyiz.org sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Katılmak ya da gönüllü olmak için tıklayınız

 

Gençlik Programı

Liseli gençlerimize yönelik sohbet gruplarımız ve takım çalışmalarımız Şafak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü çatısı altında yürütülmektedir. Takım çalışmalarımızın ayrıntılarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz:

GEP - Geleceğin Eğitimcileri Programı

Geleceğin Eğitimcileri Programı, üniversite eğitimine devam eden eğitimci adaylarına yönelik planlanmış burslu bir eğitim programıdır. Gelecekte eğitim kurumlarında ya da STK’larda din / değer eğitimi alanında eğitimci olarak görev alacak gençlerimize yöneliktir.

Eğitimci adaylarımız, bir yandan formasyon alanı ile geliştirilirken diğer yandan da bursla desteklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Programa başvurmak için tıklayınız.

Yetişkin Eğitimleri Programı

Vakfımız bünyesinde yetişkin hanımlara yönelik yaptığımız eğitim programıdır.

Programa katılım için 18 yaş üzeri hanım olmak yeterlidir

Her eğitim düzeyinden katılımcı kabul edilir.

Programımızın amacı örgün eğitim kurumlarındaki formal programlara katılamayan bireylerin istediği eğitim programına erişimini sağlamaktır. Aynı zamanda birlikte öğrenirken / uygulama yaparken sosyal ilişkilerin gelişimi hedeflenmektedir.

Seminerlerimiz Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Vakıf Merkezimizde (Kavacık/Beykoz) yapılacaktır.

Seminer Başlıklarımız:

• Kur’an-ı Kerim öğrenme ve okuma (Salı ve Perşembe)

• Ayet ve hadisler eşliğinde İslam medeniyeti (Perşembe)

• Resim (Çarşamba)

• Sağlık ve ilk yardım (Salı)

• Medya Okuryazarlığı (Salı)

ADP - Aile Destek Programı

Deva Vakfı olarak AİLE DESTEK PROGRAMI (ADP) kapsamında, baba korumasında olmayan çocuklara ve annelerine destek oluyoruz. Bu Program ile yetim çocukları  / gençleri topluma kazandırma, baba eksikliğinin onlarda doğurması muhtemel olan insani sıkıntıları giderme ve ailenin maddi-manevi yükünü azaltma hedeflenmektedir.

Vakıf desteğinin üç boyutu bulunuyor;

Mali Destek

Psikolojik Takip

Eğitimci Katkısı

Program kapsamındaki ailelerimizle iletişimi gönüllü (bayan) temsilcilerimiz sağlıyorlar. Bu temsilciler annelerimizle düzenli olarak görüşerek, ailedeki ihtiyaçları belirliyor ve eksikliklerin tamamlanmasına aracılık ediyorlar.

Bir taraftan ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan Psikolojik Destek Birimimiz marifetiyle aile bireylerinin ruh sağlıklarını takip ediyoruz. Psikologlarımız anne ve çocuklarla belirli aralıklarla görüşüyor, tespit edilen sorunların çözümüne destek veriyorlar.

Öte yandan her çocuğa / gence bir abi / abla (eğitimci) görevlendirerek akademik ve sosyal gelişimlerini takip ediyor, eksiklerin giderilmesi için önlemler alıyoruz. Eğitimcilerimiz öğrencileri ile her hafta bir araya geliyor, ikili ilişki geliştiriyorlar.  Her Eğitimcimiz öğrencisinin akademik başarısını takip ederek, eksik ders ve konularını takviye ediyor. Onları yetenekli / ilgili oldukları alanlarda geliştirecek kurs ve etkinliklere yönlendiriliyorlar.

Katılmak ya da gönüllü olmak için tıklayınız.

Yardım Programları

Deva Dayanışma ve Eğitim Vakfı birçok aileye/kişiye maddi manevi yardımcı olma ve muhtaçlara el uzatma gayretiyle kurulduğu günden bu yana çalışmalar yürütmektedir. Herhangi bir ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaktadır.

Takdir edileceği üzere bu ve benzeri çalışmalarda gerçek ihtiyaçlıyı tespit edebilmek çok önemlidir. Bu aşamada titiz bir çalışma yürütülmesi gerekliliğine inanan vakfımız, tüm yardım taleplerini yardım ekipleriyle incelemekte ve takibini yapmaktadır.

ilk aşamada Vakfımıza talepte bulunulan yahut bildirilen adresler tespit ekibiyle ziyaret edilip değerlendirilmektedir.  Uygun görülenler hem dosyalara hem de dijital olarak sistemimize kaydedilerek yardıma başlanmaktadır. Yardım listesinde olup yardım alan aileler de belli aralıklarla ziyaret edilmektedirler.

Vakfımız nakdi ve ayni yardımlar yapmaktadır. Düzenli Yardıma ihtiyaç duyulan ailelere aylık nakdi yardımlar yapılmakta, nakit yardımı dışında gıda ve elbise ihtiyacı olan ailelere/kişilere ise gıda ve elbise kartları ile destek olunmaktadır.

Vakfımız hayır sahipleri ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprü görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye çalışmakta daha çok kalbe ulaşabilmek ümidiyle yeni hayır sahiplerini beklemektedir…